BSIS är ett städföretag med sin bas i Stockholm men även med kunder i Uppsala samt Södertälje. Vi är mycket måna om våra kunder och sätter dem alltid i första rummet. Dialogen mellan oss och kunden är alltid rak och öppen. Vi är lyhörda för vad för slags förväntningar kunden har på våra städtjänster, vilket vi tror är nyckeln till vår framgång.

Ett bra städföretag med många olika möjligheter

Vi tillhandahåller olika typer av städtjänster för våra kunder, så som:

Kontorsstädning kan vara allt från butiksstädning, till att putsa fönster och trappstädning. Gällande vårt ben byggstädning är detta ett specialområde och något som kräver ett erfaret städföretag.

Byggstädningen delar vi ofta in i tre faser; grovstädning, slutstädning samt inflyttningsstädning, Förutom att städa på byggarbetsplatser kan vi även hjälpa till med täckning samt avtäckning av byggarbetsplatsen, bära verktyg eller material. Vi åtar oss även att sätta upp staket, bila samt riva.

Periodiserat underhåll innebär bland annat möbelpolish, olika typer av golvvård samt fönsterputsning.

Ett städföretag i Stockholm med kvalitetskänsla

Vi på BSIS arbetar just nu för att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt riktlinjerna för ISO 14001 och ISO 9001. Givetvis har vi redan idag ett fungerande kvalitetssystem. Detta grundar sig på vad man kommit överens om i ett inledande skede av samarbetet.

Dessa förväntningar, krav och önskemål som kunden förklarat vid starten jämförs sedan med verkligheten vid ett kvalitetsbesök. Kvalitetsuppföljningen görs alltid med en arbetsledare från BSIS tillsammans med kunden. Resultaten dokumenteras i en kvalitetsmanual för att lätt kunna följa upp resultatet.

Hos oss står kundens städupplevelse i centrum

Enligt oss är kvalitet kundens totala upplevelse och känsla om oss och vårt resultat. Kvalitet är att kunna möta kundens uttalade behov, krav och förväntningar. Detta är något som vi sätter högt och alltid prioriterar i våra kunduppdrag. Vi är lyhörda och ser alltid till att veta vad våra kunder har för önskemål. Detta tillsammans med en hög servicenivå gör oss till ett av de bästa städföretagen i Stockholm.

Varmt välkommen till oss på BSIS, din nya städpartner!

Kontakta Oss

Vi är medlemmar i