BSIS är ett städ– och serviceföretag som idag är verksamma i Södertälje, Uppsala samt hela Storstockholm. Vi utför alltid vårt arbete med största noggrannhet och skicklighet. Företaget har ett kvalitetsmål och det är att alla kunder ska vara nöjda. Kvalitet för oss är att kunna bemöta kundens uttalade behov, krav och förväntningar. Innan ett arbete ser vi alltid till att dessa punkter är genomarbetade med kunden. Om inte kan det lätt bli missförstånd vilket leder till irritation och ej nöjd kund.

Kvalitet för oss på BSIS är kundens totala upplevelse av våra tjänster. Därför levererar vi alltid på förväntningar och krav som kunden har. Vi ser alltid till att skapa ett förtroende mellan oss och kunden samt att vi ständigt vill utvecklas för att bli bättre.

Golvvård i Södertälje med vänligt bemötande

För att skapa en god relation med våra kunder är bemötandet det viktigaste. Vi bemöter alltid våra kunder med ett stort engagemang och vänlighet. Våra medarbetare kommer med idéer för att skapa förändring både som en möjlighet att förbättra hos kunden samt vår egen servicenivå.

Vi är alltid öppna och lyhörda, vilket vi tror är nyckeln till vår framgång. Sist men absolut inte minst ska vi alltid leverera på kundens krav och förväntningar och gärna överträffa dem.

Golvvård i Södertälje med kvalitetskontroll

Vi arbetar även just nu med att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt riktlinjerna för ISO 9001 samt ISO 14001. Redan idag utförs kontroller av att vårt arbete utförs med kvalitet. Detta sker genom våra arbetsledare samt kund och resultaten redovisas i en kvalitetsmanual där man jämför kvaliteten med det man kommit överens om.

Förutom att ha ett vänligt bemötande besitter BSIS en stor kompetens inom städ- och serviceuppdrag. Grundaren Kostas Psomas innehar flertalet branschutbildningar och är diplomerad utbildningshandledare i SRY – Servicebranschen Yrkesnämnd. Kostas har mer än 25 år i städbranschen och har därav stor erfarenhet vilket har en stor betydelse för företagets framgång.

Vi sätter stort tro på våra medarbetare och ger dem ett stort ansvar för sina respektive kunder. Detta leder till stimulans och en vilja att göra sitt bästa hos varje individ. På BSIS arbetar vi med korta beslutsvägar och en öppen kommunikation vilket ger ett bra och flexibelt arbetsklimat. Organisationen är platt vilket gör att alla, oavsett position, har lika mycket att säga till om.

När du behöver en professionell och mycket kunnig städpartner som kan golvvård i Södertälje är du varmt välkommen att kontakt oss på BSIS. Vi ser fram emot att bli din städspecialist!

Kontakta Oss

Vi är medlemmar i