Vi vet vad som krävs för att få till en perfekt genomförd byggstädning i Stockholm. Med våra snart 20 år i branschen och med byggstädning som specialområde kan du lita på oss. Vi har en kompetens att vistas på en byggarbetsplats samtidigt som vi kan städning och dess olika delar ut i fingerspetsarna.

I vår byggstädning ingår tre olika moment, grovstädning, slutstädning och inflyttningsstädning, där oftast fönsterputsningen ingår i slutstädningen. Fördelen med att anlita oss är att vi kan ta hand om städningen genom hela ditt byggprojekt. Detta gör att vi lär känna arbetsplatsen och vet vad som krävs.

Byggstädning i Stockholm med tilläggstjänster

Förutom byggstädning erbjuder vi även andra tilläggstjänster i samband med byggnation. Vi erbjuder bärhjälp av byggmaterial, verktyg, maskiner med mera. Täcka samt täcka av en arbetsplats, bila golv, riva och bygga staket. Vi har en lång erfarenhet av byggstädning och med ett gott och erkänt bra resultat.

För oss är det viktigt med hög service och också därför som vi erbjuder de kringtjänster som vi gör. Vi har insett att det är tryggt att i ett byggprojekt ha få partners som är specialiserade på sin sak och därför som vi utvecklat byggstädning och dess kringtjänster som specialområde.

Dina önskemål styr vår byggstädning i Stockholm

För att alltid kunna leverera en bra genomförd städning är vi alltid noga att stämma av med kunden om dennes önskemål och förväntningar. Detta är alltid väldigt viktigt så att vi har samma syn på vad som ska göras. Finns inte det är det lätt för missförstånd och dålig stämning. En rak och öppen dialog leder enligt oss till framgång.

Våra byggtjänster består av golvvård, fönsterputs, bilning, byggstädning, täckning/avtäckning av arbetsplatser, slutstädning, röjning, bärhjälp, lättrivning samt golvstädning.

Välkommen till oss på BSIS när du vill ha ett gott städresultat! Städningen ska inte märkas men däremot ska resultatet vara skinande rent!

Kontakta Oss

Vi är medlemmar i