Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljö

BSIS arbetar med att införa ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt riktlinjerna i ISO 9001 samt ISO 14001.  Att arbetet utförs till fastställd kvalitet kontrolleras givetvis med jämna mellanrum av våra arbetsledare. Resultaten redovisas i vår kvalitetsmanual där kvaliteten vid inspektionen jämförs med vad man kommit överens om. Vårt kvalitetsuppföljning görs alltid i samarbete med kunden och dokumenteras.

Kontakta oss

Kvalitet

Kvalitet är att kunna möta kundens uttalade behov, krav och förväntningar. Vi definierar kvalitet som kundens totala upplevelse av Bygg- och Städspecialisten.

Vi uppnår kvalitet genom att:

Alltid leverera enligt kundens krav och förväntningar.

Skapa förtroende för oss som partner och leverantör.

Ständigt förbättra våra produkter och tjänster.

För varje medarbetare på BSIS innebär det att vi ska:

Bemöta våra kunder med engagemang.

Bidra med idéer till förändring.

Vara öppna och lyhörda inför våra kunder.

Uppmärksamma synpunkter och idéer som en möjlighet att förbättra vår service.

Uppfylla kundens förväntningar samt, om möjligt, överträffa dem.

För varje medarbetare på BSIS innebär det att vi ska:

Leder till lönsamhet och nöjda kunder.

Är alla medarbetares ansvar.

Är en del av den dagliga verksamheten.

Kvalitetsmål

På BSIS har vi endast ett kvalitetsmål – Vårt mål är att kunden alltid blir nöjd!

Vi arbetar aktivt med att minimera vår miljöpäverkan

Miljöfilosofi

BSIS skall av medarbetare, kunder och myndigheter anses vara ett företag som aktivt arbetar med att minimera sin miljöpåverkan. Detta innebär att vi skall ställa höga miljökrav på leverantörer och eventuella partners, vi skall redovisa resultaten av vårt miljöarbete samt kontinuerligt arbeta med att minska miljöbelastningen i vår verksamhet.Medarbetarnas attityder, kunskap och eget handlande har stor betydelse för miljöarbetet. Därför utbildar Bygg och Städspecialisten alla medarbetare i hur de skall arbeta på bästa sätt för att minimera miljöpåverkan.

Miljöarbete

Vi tillbringar största delen av vårt vakna liv på arbetsplatsen. Vi är beroende av arbetet och förhållandena där. Därför anser vi att det är mycket viktigt att alla vi som arbetar på BSIS samarbetar så att vi får en positiv upplevelse av arbetet och av arbetsplatsen – att vi får en bra arbetsmiljö och inte blir sjuka av jobbet.En god arbetsmiljö ska ge alla anställda förutsättningar att må bra på jobbet så att man kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Strävan är att arbetsmiljön skall ge ett positivt utbyte i form av ett rikt och varierande arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.Ledningen på BSIS skall systematiskt arbeta med att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Arbetsledningen skall, tillsammans med personalen, upptäcka, uppmärksamma och åtgärda de risker, både psykologiska och sociala samt arbetsmiljöfrågor av mer fysisk karaktär, som förekommer i det dagliga arbetet. Detta för att få en väl fungerande arbetsplats där alla trivs.